تبیان راهبرد پارسی

دوبل پانل

دوبل پانل


دوبل پانل

مزایای محصول:

  • حذف تمرکز تنش در اجرای سازه ای اعم از تیر و ستون
  • کاهش اثرات خروج از مرکزیت بار
  • کاهش ابعاد فونداسیون و آماتورهای مصرفی
  • کاهش چشمگیر تغییر مکان طبقات در زلزله
  • توزیع یکنواخت تنش های فشاری، خمشی، و در نتیجه عدم نیاز به آرماتور گذاری
سایزهای محصول:
این محصول در سایز های زیر تولید و عرضه می شود:
  • سایز یک 1170 در 2500

ساختار فیزیکی

این پانل متشکل از دو لایه پلی استایرن بوده که هر لایه دارای دو صفحه مش در طرفین خود می باشد. این دو لایه با تعدادی کانکتور به یکدیگر متصل شده تا دیوار عملکردی یکپارچه داشته باشد. پس از نصب، فاصله ی دو پانل با بتن پر شده تا نقش باربری را به ایفا نماید.


کاربرد ها:
  • دیوار های برشی
  • دیوار های حائل
  • دیوارهای بابر ساختمان ها تا حداکثر 3 طبقه ( با رعایت ضوابط شکل پذیری)

  • برچسب ها: